Psykoterapi

Den overvejende behandlingsform hos Alkoholbehandleren.dk er individuelle psykologiske samtaler. Samtalerne kan forløbe efter to principper eller en kombination af disse. På den måde tilgodeses din personlighed alt efter, om du er til noget der er mere struktureret, dynamisk eller individuelt:

1) Struktureret terapi: Et koncept, der er baseret på evidens indenfor struktureret tilbagefaldsforebyggelse (relapse prevention og harm reduction) samt dag-, døgn- og ambulant behandling i offentligt og privat regi. Her er den terapeutiske metode primært kognitiv og adfærdsbaseret samt overvejende orienteret mod selve alkoholforbruget.

2) Dynamisk terapi: Et konceptet, der primært er baseret på dynamisk terapi, som sigter på afklaring af den bagvedliggende smerte og årsag samt at hele gamle sår og at styrke funktionelle løsningsmodeller, i et sigte mod bedre og sundere selvregulering. Her er omdrejningspunktet for terapien stadig alkohol, men fokus er overvejende på dig som menneske inkl. dine indre dynamikker.

3) Individualiseret terapi: Et koncept, der er baseret på en kombination af de dynamiske og kognitive metoder. Her arbejdes der mere avanceret og på flere spor på samme tid. Samtidig er psykoterapien og processen mere åben og situationsbestemt. Omdrejningspunktet er er stadig alkohol, men fokus er mere på aktuelle udfordringer samt mestring af livet.

Den føromtalte opstart (forbehandling) handler netop om at etablere en god relation med din alkoholbehandler samt at blive afklaret med hvilke metoder der virker bedst for dig. Herefter og afhængig af din proces og udvikling, kan der selvfølgelig justeres undervejs.

Alkoholbehandleren (10)

Konceptet for struktureret tilbagefaldsforebyggelse i alkoholbehandlingen

Overordnet kan et samtaleforløb omfatter:

– Kortlægningssamtale eller kort indledende samtaleforløb

– Pårørendearbejde og efterbehandling

Det terapeutiske samtaleforløb består typisk af ti samtaler over ti uger:

– Personlig målsætning og alkoholpolitik

– Kortlægning af højrisikosituationer og støtte i at sige nej til alkohol

– Samtaler efter konceptet struktureret tilbagefaldsforebyggelse

– Strategier samt færdigheds- og selvkontroltræning

– Gratis procesmappe med evidensbaseret materiale og opgaver

Derudover kan der suppleres med:

– Livsstilssamtaler, motivationssamtaler og tilbagefaldssamtaler

– Udarbejdelse af personprofiler, karrierecoaching og jobsøgning

– Værdiafklaring, personlig udvikling, selvværd og identitet

– Kommunikation, assertionstræning, problem- og konfliktløsning

– Motion, kostvejledning, livsstil, interesser, livsmål og mission

– Mindfulness, meditation, drømmerejser og afspænding

– Stresshåndtering, lifecoaching, eksistentiel terapi

– Pårørendearbejde samt familie- og parterapi

Formen er:

– Individuelle samtaler ved fremmøde eller pr. skype/telefon

– Psykoedukation (undervisning) og selvstudier

– Refleksion og dagbog/ log-registrering

– Hjemmeopgaver/-øvelser

Fundamentet er helhedsorienteret og tværfagligt:

– Psykologiske forhold

– Fysiske forhold

– Sociale forhold

– Eksistentielle forhold

Yderligere oplysninger om struktureret tilbagefaldsforebyggelse

Se venligst under Kursus under Alkoholbehandling i menuen til venstre for detaljeret og supplerende beskrivelse af struktureret tilbagefaldsforebyggelse.

Hvis du er interesseret i at vide mere om ovenstående fagområder og hvad de betyder samt hvad der kan være relevant for dig, er du også velkommen til at ringe.