Drikker du eller en af de nærmeste for meget alkohol

– Misbrug eller afhængighed?

– Storforbrug, overforbrug eller sundhedsskadeligt forbrug?

– Lejlighedsvist, periodevis eller vedvarende?

– For meget eller forkert, for dig selv eller for de pårørende?

– Psykisk eller fysisk afhængig?

Er du, eller en pårørende i tvivl om at du drikker for meget, for ofte eller på en uhensigtsmæssig måde, så ring for en gratis og uforpligtende telefonsamtale. Du kan også teste dig selv med nedenstående check-spørgsmål, Sundhedsstyrelsens grænser, WHO’s kriterier samt Jellinek Kurven. Bemærk venligst at et afhængighedssyndrom er en diagnose. Har du spørgsmål om dette eller dit helbred, så kontakt altid en læge.

Check spørgsmål inden alkoholbehandling

Her kan du anonymt downloade en gratis test gratis test med en række checkspørgsmål, som du kan overveje og evt. drøfte med en der kender dig godt og som du har tillid til.

En simpel alkoholtest

En anden og simpel måde, hvorpå du kan teste dig selv og en evt. psykisk afhængighed, er ved blot at lade være med at drikke alkohol i f.eks. et, to, tre døgn eller f.eks. en til to uger og så observere hvordan det føles. Hav venligst opmærksomhed på, at denne test egner sig kun ved psykisk afhængighed.

OBS: Du må ikke lave denne selvtest, hvis du er eller der er risiko for at du er fysisk afhængig. Du må ikke stoppe brat med at drikke, hvis er fysisk afhængig og får abstinenser. Det kan være dissideret skadeligt, hvis man er fysisk afhængig, stopper brat med at drikke alkohol og får abstinenser. I så fald kræver det, at du udtrapper kontrolleret under lægelig og medicinsk behandling. Derfor kontakt din læge, hvis du er eller der er risiko for fysisk afhængighed.

Sundhedsstyrelsens om sundhedsskadeligt alkoholforbrug

Sundhedsstyrelsens grænser er en advarsel om grænser for skadeligt forbrug.

Alkohol og voksne:

– Kvinder højst 14 og mænd højst 21 genstande om ugen*

– Max. 5 genstande ved samme lejlighed

Alkohol og gravide:

– Er du gravid, undgå alkohol

– Prøver du at blive gravid, undgå alkohol, for en sikkerheds skyld

Alkohol samt børn og unge:

– Børn og unge under 16 år anbefales ikke at drikke alkohol

– Unge mellem 16 og 18 år anbefales at drikke mindst muligt

Alkohol og ældre:

– Vær forsigtigt med alkohol

Alkohol og medicinering:

– Undgå alkohol hvis du i forvejen er medicineret

Sundhedsstyrelsen har den 31. august 2010 indført en lav- og højrisikogrænse. Således udgør 14/21-grænsen nu høj-risiko for sygdom/ skade. Samtidig har de sat en ny grænse som hedder 7/14, som betyder at der allerede ved dette lavere indtag opstår en lav risiko for sygdom/ skade.

WHO’S kriterier for alkoholafhængighedssyndrom

Diagnosen afhængighedssyndrom kan kun stilles af en læge, når en person i sin adfærd opfylder de kriterier, som fremgår af diagnosesystemet ICD-10, der er udarbejdet af WHO. Det siger at en person lider af et afhængighedssyndrom, når tre eller flere af følgende kriterier samtidigt har været til stede inden for tre måneder eller gentagne gange inden for et år:

1. Drikketrang (craving)

2. Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen

3. Abstinenssymptomer eller indtagelse for at ophæve eller undgå disse

4. Toleranceudvikling

5. Dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug

6. Vedblivende brug trods erkendt skadevirkning

Alkohol og Jellinek kurven

Misbrug og afhængighed resulterer i permanent svækkelse og for tidlig død. Symptomerne følger omtrent samme mønster. Det kan illustreres i professor dr. Jellineks kurve. Man behøver ikke at følge kurven præcist, men kurven giver et retningsvist billede af, hvor en person måske befinder i forhold til en afhængighed og hvor galt det kan gå.