Alkoholbehandleren.dk tilbyder

  • Individuel psykoterapi til de pårørende
  • Samtaler mellem den drikkende og pårørende
  • Parterapi og familieterapi med den drikkende
  • Psykoterapi til voksne børn af alkoholikere

Pårørende til alkoholmisbrugere og alkoholafhængige

Pårørende omfatte partner, familie, børn, venner og kollegaer til den drikkende. De er alle en del af det system, som den drikkende indgår i. De bliver derfor både påvirket af samt påvirker den drikkende. Det er det der kaldes afhængighed og medafhængighed eller ko-dependens. Selv om alle søger at hjælpe sig selv og den drikkende ud af alkoholmønstrene, har disse kærlige tanker og handlinger oftest den modsatte effekt. Man kan bare ikke selv se og mærke det, fordi at alle er en del af systemet.

Formålet med pårørende arbejdet omkring alkoholbehandlingen

Pårørendearbejdet sigter mod at afdække og optimere de ubevidste systemer, mønstre, vaner, transaktioner og spil, som den drikkende og de pårørende indgår i sammen. Målet er at opnå kontrol over alkoholen, at sikre at denne kontrol fastholdes over tid samt at alle ved hvordan de bedst forholder sig ved tilbagefald. Pårørendearbejdet sigter mod:

1. en effektiv behandling, hvor systemet samarbejder og ikke er dysfunktionelt

2. at alle i systemet kommer ud af deres afhængighed og medafhængighed

3. at støtte og lindre de pårørende fra deres belastninger

4. at få talt ud og at reparere de skadede relationer, så kontakten kan genoptages

5. at blive bedre til at håndtere fejltrin og tilbagefald

Udbytte ved pårørendearbejde omkring alkohol og alkoholbehandling

Pårørendearbejdet skaber tryghed i hjemmet, genopretter og udbygger skade relationer, hjælper dem der er vokset op i familier med alkohol samt styrker netværket, øger livskvaliteten og sikrer kontakten til arbejdsmarkedet hos den drikkende.

Pårørendearbejdet aftabuisere desuden drikkeriet, afhjælper skyld, skam, sorg og vrede samt giver plads til glæde, varme og kærlighed samt tillid, åbenhed, ærlighed og vækst.

Det hjælper de pårørende ud af medafhængigheden, løser problemer, forbedrer kommunikationen, gør behovet for alkohol overflødigt og sikrer mod tilbagefald.

Pårørendearbejde er derfor ofte en central og vigtig del af processen.

Typer af pårørendearbejde ved alkoholproblemer

Overordnet er der fem typer af pårørendearbejde. Den vigtigste er den almindelige pårørendesamtale mellem den drikkende og en eller flere pårørende. Denne samtale sigter først og fremmest mod at få talt ud og at skabe luft for forandring. Siden kan pårørendesamtalerne handle om anger, tilgivelse og forsoning samt reorganisering. Dertil kan der arbejdes mere målrettet med parforholdet i parterapi, familien i familieterapi eller med sig selv som pårørende i individuel eller gruppeterapi.

1. Samtaler, under selve behandlingen, mellem den drikkende og de pårørende

2. Parterapi med den drikkende og partneren

3. Familieterapi mellem den drikkende og relevante familiemedlemmer

4. Individuel- / gruppeterapi for pårørende og voksen børn og unge til den drikkende

5. Konsulentarbejde og støtte til arbejdspladsen, lederen og kollegaer til den drikkende

Ko-dependens, medafhængigheden og systemet

Vi ændrer stemningstilstand, karakter, holdning og adfærd, når vi drikker alkohol. Det påvirker vores opfattelse, hukommelse, grænser, handle- og reaktionsmåder. Alkohol er desuden ofte forbundet med skyld, skam, jalousi, vrede, afvisning, isolation, magtesløshed, konfliktskyhed og ansvarsforflygtigelse samt kommunikationsproblemer, svigt, neglekt, grovheder, krænkelser, vold og uheld. Det er derfor meget forvirrende, skræmmende, ensomt, smertefuldt og skadende, når en af vores nærmeste drikker. Mange gange endda uden at vi selv mærker det. Det kommer snigende. Vi tror ikke vores egne øjne og ører samt finder på gode forklaringer og undskyldninger eller dækker, minimerer, idylliserer, håber og fortrænger. Vi vender os hurtigt til ikke at mærke os selv, ikke at stole på vores sanser samt at undertrykke vores dømmekraft, grænser, ønsker og behov.

I dysfunktionelle relationer og familier opstår der hurtigt usagte regler som don’t think, don’t feel, don’t trust, don’t talk og don’t remember. Familiemedlemmerne og især børnene begynder at indgå i rollespil samt at indtage roller som fx helten, syndebukken, klovnen eller den fortabte. Det kan følge dem i lang tid igennem deres liv. Derudover kan der hos de pårørende opstå medafhængighed, hvilket der både er uhensigtsmæssigt for den pårørende og den drikkende. Det betyder ikke, at de også drikker, men at de elsker deres nærmest og at de ud af deres kærlighed og afhængighed til dem, forsøger at støtte eller hjælpe dem og resten af familien. I realiteten ender de med at understøtte drikkeriet samtidig med at de overskrider deres egne grænser og sælger ud af dem selv. Det forstærker de dysfunktionelle roller og spil i systemet. Eksempler på medafhængighedsadfærd kan fx være at gå ned med de tomme flasker for de drikkende forældre eller at sygemelde den berusede / tømmermændsramte partner til chefen.

Statistik for børn, unge og voksne fra familier med alkoholproblemer

Partnere og børn, der er vokset op i familier med alkohol, er de nærmeste til at blive ramt af medafhængighed. Jfr. Statens Institut for Folkesundhed, 2008, har 585.000 danskere har et skadeligt alkoholforbrug og 140.000 er dediceret alkoholafhængige. For hver een der drikker, er der ca. 4 personer der påvirkes negativt psykologisk / social af alkoholmisbruget. Sundhedsstyrelsen skønner alene, at der årligt er 122.000 0-18 årige børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer og blandt de 19-35+ årige er der ca. 510.000 voksne børn af alkoholikere.

De børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer, udvikler ofte problematikker, der i varierende grad og afhængig af om de får behandling, kan følge dem hele livet. Man kalder disse børn og unge for voksen børn af alkoholikere. Gennem terapi kan problemerne afdækkes, erkendes og mestres således at snublesten kan vendes til trædesten.

I en relation / familie, skal der rent faktisk ikke meget alkohol til, før end at dysfunktionaliteten opstår. Nogle af alkoholproblematikkerne er også arvelige. Der er eksempler med afholdende forældre af dysfunktionelle familier, der uden et alkoholforbrug og sammen genskaber samme mønstre i deres egen familie, som forældrenes. Mønstrene er meget præcise og kendte samt dybe og gennemgribende. De opstår desuden i familier med fx psykisk sygdom, selvmordstruende adfærd, ludomani, work-a-holics… De kan være meget tabuiserede og subtile, men når de opdages og erkendes kan de behandles.

Hjælp til alle pårørende

Som pårørende kan du få hjælp uanset, om den der drikker, er i behandling eller i behandling andet steds end hos Alkoholbehandleren.dk. Det gælder både par, familier, børn, venner, kollegaer og netværk. Pårørendearbejde, parterapi og familieterapi kan både være en selvstændig ydelse eller en ydelse i kombination med at den drikkende part er i behandling.

Nogle gange er der ikke motivation for behandling hos den drikkende. Her kan pårørendearbejde, parterapi og familieterapi være afhjælpende eller udgøre den proces, der senere bringer den drikkende i behandling. Det pårørendearbejde der hjælper de pårørende og deres børn, hjælper også den drikkende. I praksis er der mange muligheder for pårørendearbejde:

– Individuelle samtaler samt grupper af pårørende til en der drikker

– Pårørendesamtaler mellem den drikkende og en eller flere pårørende

– Terapi med den drikkende og en nuværende eller en tidligere partner og familie

– Familieterapi med den drikkende og skadede eller brudte relationer

– Terapi til børn, unge (og voksne), der vokser op / er vokset op i familier med alkohol

– Grupper for børn/unge/voksne, der vokser / er vokset op i familier med alkohol

– Arbejdspladsen, herunder kollegaer og chefer samt venner, netværk m.v.

– Networking, herunder genetablering og nyetablering af kontakter og socialt netværk