Gratis alkoholtest

Nedenfor finder du en gratis alkoholtest.

Testen er selvscorende og selvevaluerende samt på eget ansvar og risiko.

Søg læge ved tvivl.

Gratis alkoholtest

Diagnosen alkoholafhængighed, kan kun stilles af en læge. For diagnosekriterier jfr. WHO’s diagnosesystem ICD-10, se Misbrug under Værktøjer i menuen samt Forsiden og Guide.

Free alcohol abuse and dependency test

Below please find a free alcohol test.

The test is self-scoring and self-valuated and at your own risk and responsibility.

Consult a medical doctor if in doubt.

The-WHO-Alcohol-Use-Disorders-Identification-Test

For further information in English, please consult the menu.