Typiske roller og mønstre for voksne børn

Voksne børn har under deres opvækst en tendens til at få tildelt samt at indtage specielle roller i dysfunktionelle familiemønstre. Disse roller tjener dels det formål at beskytte børnene selv samt at fylde hullerne ud og at kompensere for det dysfunktionelle i familien. Herunder kan du læse om de klassiske roller og hvad de omfatter.

Syndebukken

Også kaldet Det sorte får eller Problembarnet. Syndebukken passer ikke ind, laver ballade og skaber problemer. Ses som vred, mopset, stærk, rebelsk, trodsig, næsvis, uopdragen, vild, hård og arrogant. Føler sig ofte såret, afvist, misforstået, håbløs, forrådt og svigtet eller ladt i stikken. Er bange for at stole på nogen og synes at få skylden for alt. Syndebukkens rolle er at flytte fokus fra familiens problemer, ved at suge den negative opmærksomhed til sig. For at opnå balance har Syndebukken brug for: Tilladelse til at få succes og anerkendelse for succesen og sig selv som menneske. Støtte og bekræftelse. Struktur og pålidelighed.

Helten

Er på den ene side er helten perfekt, ansvarlig, respektfuld, dygtige, velklædt, intelligent, begavet, talentfuld, forsigtig, omhyggelig, seriøs, pålidelig, stærk og kreativ samt har fuld fart på. Helten har på den anden side ikke plads til at være sig selv og er angst for fiasko. Føler sig ofte vred, trist, ensom, spændt, anspændt, utilstrækkelig, værdiløs, skamfuld, følelsesløs og tom. Helten får familien til at ligne en succes. For at bryde ud af rollen har Helten brug for: Tilladelse til at begå fejl og ikke skulle være perfekt. Mulighed for at lege. Mulighed for at udtrykke følelser og behov.

Den fortabte

Kaldes også Den stille eller Drømmeren. Den fortabte holder sig fra problemer/ konflikter og for sig selv. Kan gå i et med tapetet. Virker stille, reserveret, uafhængigt, venlig, mild, kreativt, kunstnerisk, musisk, blødhjertet og usynlig. Kan lade sig opsluge af en bog, film, spil, studier e.l. Føler sig ofte udenfor, ensom, vred, skrøbelig, isoleret, magtesløs, bange, forvirret og leger sommetider med tanken om helt at forsvinde. Opgaven ligner heltens. Den fortabte er god og lidt aparte, men ok! Og så er alt er jo ok i familien! For at bryde ud af rollen har Den fortabte brug for: Positiv og direkte opmærksomhed. Opmuntring til at tage chancer. At forbinde sig med andre.

Klovnen

Kaldes også for Maskot. Klovnen er nuttet, yndig eller pudsig og ses som sjov, sorgløs, umoden, opmærksomhedskrævende, dramatisk, indtagende, charmerende og manipulerende. Har lyst sind og let hjerte. Føler sig tit bange, forvirret, skamfuld, udenfor, ensom, hjælpeløs, afhængig, vred, skyldig og usikker. Klovnens formål er at aflede opmærksomheden og spændingerne samt at lette stemningen med humor. For at bryde ud af rollen har Klovnen brug for: At blive taget alvorligt. At opleve, at dens mening tæller. At følelserne bliver rummet og anerkendte.

Andre roller og adfærdsmønstre

Andre roller som voksne børn af alkoholikere fx kan indtage er Perfektionist, Hjælperen eller redderen, udglatteren eller mægleren, Barneforælderen, Observatøren, isolanten eller fluen på vægen, Lederen eller korsridderen, Flegmatikeren, den frie fugl hippien eller entusiasten … Det kan også være kombinationer eller elementer af fx overlegen, stærk, uafhængig, vredladen, aggressiv, tavs, klog, intellektuel, dum, inkompetent, forvirret, hjælpeløs, offer, martyr, sladderhank, løgner, manipulator …

Roller og mønstre i voksenlivet

Da rollerne indlæres tidligt, kan de blive en del af det voksne barns identitet samt følge det voksne barn gennem ungdoms- og voksenlivet. Når det voksne barn senere indgår i familielignende gruppesammenhæng, kan det forekomme at det voksne barn igen indtager sin tidligt indlærte rolle.

Det er ikke for sent

Det er ikke for sent. Ovenstående er ikke en dom eller en profeti. Du kan bryde dig fri af dine mønstre og roller samt finde dig selv, blive mere hel, træffe sunde valg og få et godt liv. Du kan bryde din isolation, anerkende din sårbarhed/ følelser og lære dit indre barn at kende samt at udvikle din indre omsorgsfulde forælder, dæmpe din kritiske stemme og blive afklaret i.f.t. dine forældre… Hjælpen fås gennem:

– psykoterapi

– personligt udviklingsarbejde

– pårørendearbejde

Du er ikke alene og der er altid hjælp at finde!

Ring 61661900 for booking af psykoterapi.