Psykoterapi for voksne børn af alkoholikere

Alkoholbehandleren.dk er et privatbetalt initiativ, som er uafhængig af det offentlige m.v. Det betyder at behandlingen er anonym og at den kan tilpasses dine behandlingsbehov. Der er ingen ventetid for individuel psykoterapi til voksne børn af alkoholikere. Ønsker du omvendt gruppeterapi, afhænger din antagelse bl.a. af, om der er ledige grupper. Og hvis du er under 18 år, kræves der skriftligt samtykke fra dine forældre/ værge. Nedenfor finder du mere information om voksen-barn/ indre-barn-problematikken, en gratis artikel, en gratis test og en beskrivelse af behandlingskonceptet.

Omfang af voksen barn af alkoholikere

Generelt om voksne børn af alkoholikere

At være voksen barn af alkoholikere eller på anden måde at være psykologisk påvirket af følgerne fra at være vokset op i et mere eller mindre dysfunktionelt hjem, er langt mere almindeligt og udbredt end man tror. På den ene side er vi letpåvirkelige og sårbare som børn og på den anden side har den verdensberømte familieterapeut Virginia Satir udtalt at 96% af alle hjem er dysfunktionelle. Ikke at bebrejde forældrene, for som det konstateres i bogen “What Is Parenthood?”, så kan selv sensitive omsorgspersoner kun gør det rigtigt i 50% af tiden.

Alkoholbehandleren1 (3)

Statistik for voksne børn af alkoholikere

Ingen ved helt præcist, hvor mange voksne børn af alkoholmisbrugere der i Danmark. Jfr. Statens Institut for Folkesundhed, havde 585.000 danskere i 2008 et skadeligt alkoholforbrug og ca. 140.000 var dediceret alkoholafhængige. Derudover skønnes det, at der for hver alkoholmisbruger cirka er fire personer, der påvirkes negativ psykologisk eller socialt af forældrenes, partnerens eller den pårørendes alkoholmisbrug. Dels på et personligt og relationelt plan og dels i forhold til det man kalder co-dependens eller medafhængighed. Alkoholproblemer påvirker ikke blot familien og børnene. Ifølge The Grant Study fra Harvard, så er alkohol også hovedårsagen til skilsmisser. Og som bekendt, er skilsmisse på lige fod med alkoholproblemer i familien, en livsbegivenhed der påvirker børnenes opvækst og psykologiske blueprint.

Sundhedsstyrelsen skønner alene, at der årligt er cirke 122.000 0-18 årige børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer – altså voksne børn af alkoholikere. 181.000 af de 19-35 årige og 329.000 de 35+ årige, udtaler at de er vokset op i familier med et alkoholmisbrug. Ikke alle voksne børn af alkoholikere har problemer eller har erkendt deres voksen-barn problematikker. Alderen er ikke afgørende. Som voksen barn af alkoholiker kan man være 12 eller 72 år gammel.

Mange erkender og søger dog først professionel psykoterapi i 25-55 års alderen. Ofte af helt andre årsager som fx problemer på arbejdet, i venskaber, i parforholdet, i forhold til egne børn og andre relationer, på grund af fysiske symptomer eller ensomhed, isolation, selvkærlighed, selvværdsproblemer, søvnproblemer, stress, angst, udbrændthed, sorg og depression. Mange som ikke får bearbejdet fortiden og mønstrene udvikler også selv en form for (alkohol)afhængighed eller ender med at finde en partner der har en form for afhængighed (fx en workaholic). Derfor kalder man problematikken for afhængighed-medafhængighed.

De fleste oplever desværre ikke, at deres problemer forsvinder, når de flytter hjemmefra og væk fra den drikkende forælder eller partner. Tværtimod, så bliver problemstillingerne ofte mere komplekse. Udfordringerne opleves typisk både på et følelses- og tankemæssigt plan samtidig med at de giver udslag i relationerne og på et adfærdsmæssigt plan. Særligt i de nære relationer – relationen til sig selv, partneren, familien, vennerne og autoriteterne – på studiet, arbejdet og i parforholdet. Derfor er du efter aftale også velkommen til at tage din partner, familie eller en pårørende med i psykoterapien.

Er du voksen barn af alkoholikere?

Nedenfor og i menuen kan du læse om voksne børn af alkoholikere og familier med tilsvarende dysfunktionelle mønstre. Bl.a. hvilke udfordringer, symptomer, dynamikker, mønstre og roller de ofte integrerer, tager med i voksenlivet og giver videre videre til deres egene børn eller på andre måder genskaber senere i livet, parforholdet, gruppen, teamet, studiet og arbejdet. Derudover kan du læse mere om hvordan du selv kan arbejde med voksen-barn/ indre-barn-problematikken samt få hjælp og støtte fra Alkoholbehandleren.dk.

Artikel om voksne børn af alkoholikere

Dette er ikke en kritik, anklage, dom, diagnose eller prognose;

hverken overfor dig, dine forældre eller familie.

Noget i teksten kan du måske genkende og noget passer ikke på dig.

Noget ønsker du måske ikke at se og noget er du ikke parat til at indse.

Ikke to mennesker, ej voksne børn af alkoholikere, er ens.

Det er graden af deres mønstre og medafhængighed heller ikke.

Nogle er ikke medafhængige og andre er det meget.

Nogle har ro og et velfungerende liv og andre lever i isolation, smerte, ufred og kaos.

Nogle søger psykoterapi for krisehjælp og andre for udvikling og fastholdelse.

Læs derfor gerne teksten to gange, inden du ringer for konsultation.

Du er også velkommen til at printe teksten og overstrege det du ikke genkender samt

at understreg eller highlighte det du genkender og medbringe teksten i psykoterapien.

Voksne børn af alkoholikere, er børn, unge og voksne, der eksempelvis er vokset op i uhensigtsmæssige eller dysfunktionelle familiemønstre, hvor miljøet og forældreevnen har været svækket af fx alkohol eller sygdom (1), hvorfor de for tidligt har fået/ taget for meget ansvar. Det kan fx være overfor de voksne og familien inkl. deres adfærd, følelser, behov, problemer og misbrug – eller for deres søskende og dem selv samt deres eget tarv, udvikling og opdragelse. Graden kan variere og i det yderliggående kan de i praksis både havde været deres egne, deres søskendes og deres forældres forældre.

Det kan være meget individuelt og subtilt. Der behøver således ikke at være et udtalt traume, en dårlig barndom eller ukærlige forældre. Mange hjem har udadtil fungeret fint og der har måske både været styr på økonomi, tøj, mad og boglig samtidig med at der måske ‘kun’ periodisk har været drukket alkohol. Mange voksne børn af alkoholikere har dog savne nærhed, tryghed og støtte; at blive set, hørt og accepteret (som de var og ikke for hvad de gjorde) samt blot at være frie og naturlig børn. Ikke at frihed er svaret, for mange voksne børn af alkoholikere har netop haft for meget ‘frihed’ og på den måde været overladt til dem selv og deres valg i livet, uden at have lært at tage beslutninger med udgangspunkt i dem selv. Nogle har således ikke været animeret og påskønnet. Andre har været mødt med for store ambitioner og krav.

Mange voksne børn af alkoholikere er meget velfungerende og succesfulde, måske ligefrem tangerende til at være behagesyge, perfektionistiske eller kontrollerende. Det handler ofte om at voksne børn af alkoholikere ikke har fået præcis den anerkendelse, tilknytning, kærlighed, tryghed og støtte, som netop de behøvede. De har således ikke haft en tilpas sikker base eller tilstrækkelig plads til deres sårbarhed og særegenhed. Nogle har således trukket sig tilbage og udviklet deres egen mestring, kontrol, sikkerhed og overlevelse. Andre har følt/ føler en grad af ensomhed, sorg, skyld, skam, vrede, angst, forkert-, nedgjort- og fremmedgjorthed. Mange voksne børn af alkoholikere har derfor et lavt eller svingende selvværd, som udadtil kan være styrket af en høj selvtillid, selvstændighed, selvsikkerhed og måske arrogance.

Børn er afhængige og sårbare. Hvis der er problemer som truer deres overlevelse, kan en løsning være at påtage sig ansvar og skyld. Således finder børnene mening i kaos. Problemet kommer indenfor deres egen egogrænse, hvorfor de nu oplever at de kan kontrollere det. Børn har således en magisk evne til at tage ansvar, kompensere og samarbejde med deres forældre. Den gang de var små, var det sikkert en form for overlevelse. Senere i livet giver disse psykologiske forsvar ofte nogle uhensigtsmæssige dynamikker, symptomer, mønstre og roller (se nedenfor). Man kan sige at voksne børn af alkoholikere, er voksne der reagerer på de nutidige situationer med barndommens frygt, kompetencer og mønstre. Nogle udvikler en form for medafhængighed, hvor de ender op med at tænke mere på andres følelser, ønsker, behov og problemer end deres egne. Nogle kalder sig også antenne-børn, fordi de netop er mere over i de andre end i dem selv.

Når barnets indre barn (det sande selv) bliver svigtet, kan det betyde at barnet udvikle et falsk selv. Et falsk selv der jager succes, anerkendelse, nærhed, næring, kærlighed, omsorg og stabilitet udefra. Men når det falske selv så får det, tror det sjældent på at det har fortjent eller at det vil vare ved. Voksne børn af alkoholikere føler sig derfor ofte tomme inden i og som om de ikke rigtigt kender sig selv eller at de savner en indre kerne. Det kan virke som om at der er et hul i personligheden eller en indre og uslukkelig tørst, som søges slukket af andre og udefrakommende kilder. En tørst der straks genopstår, når den eksterne kilde eller stimulering udebliver eller ophører, fordi der ikke heales op indefra. Samtidig går mange rundt og er bange for at blive afsløret, at det ikke vil holde eller at korthuset pludselig en dag bryder sammen.

Det er Alkoholbehandleren.dk mål at støtte det voksne barn af alkoholikere i at udvikle sin egen selvstøtte og selvkompetence (det kompetente selv, som Albert Bandura sikkert ville havde sagt) samt at finde og kalibrere det indre kompas og heale de gamle sår op. Selvkompetence, drejer sig om de følelsesmæssige sider af vores liv, færden og selvregulering. Selvkompetence er forenklet sagt, at have en fri og ufordrejet adgang til egne følelser, stemninger, tilstande, kropsreaktioner, motiver, ønsker og behov. At kunne bruge denne adgang til at vejlede sig selv i forhold til udfordringer og dilemmaer i relationen, situationen og sammenhængen.

Voksne børn af alkoholikere, er således børn, unge og voksne, der af og til og på en og samme tid, både føler sig både som voksne og som børn. Det kan give sig udslag på en lang række måder, som typisk viser sig på et personligt plan og i forhold til relationer som i parforholdet, familien, venskabet, studiet eller arbejdet. Mange har svært ved at mærke sig selv, er forvirrede og har svært ved at træffe valg samt at fastholde dem selv på en sund måde – enten flyvske eller fikserede. De tager ofte for meget og for lidt ansvar. Svinger mellem at være offer og bøddel. Er plaget af kontrol, perfektionisme og ambivalens eller urolige og på konstant jagt efter intensitet, spænding og ufred. Mange bliver for længe i situationer der er usunde for dem eller også bryder/ afvises de for tidligt i deres relationer. De vakler ofte mellem at elske for meget eller for lidt. De giver ofte det videre, som de selv har fået. Det de ikke selv har fået, har de svært ved selv at give andre.

Mange voksne børn af alkoholikere har et anstrengt forhold til alkohol eller får selv alkoholproblemer. Det kan ligeledes vise sig i andre former for afhængighed, som fx sukker, mad, spil, sport, sex, porno, internet, arbejde … I så fald behøver de både professionel hjælp og støtte til deres afhængighed, nye kompetencer og heling af deres voksen-barn-problematik. Dette er Alkoholbehandleren.dk’s ekspertise, da Alkoholbehandleren.dk i over 10 år har arbejdet på begge sider af bordet – med den drikkende og de pårørende.

Ikke to mennesker eller to liv er ens. Nogle voksne børn af alkoholikere lever fantastiske liv med masser af succes, fede jobs, dejlige familier og skønne venner. De har fundet vej og balance. Nogle af disse betaler dog en høj pris for deres succes. De arbejder hårdt på alle fronter. Samtidig føler de sig måske frakoblede fra dem selv og livet. Nogle af disse skifter senere eller ofte gear og retning. Andre går linjen ud og ender evt. med stress, angst, depression, udbrændthed, misbrug, fyring, skilsmisse… Andre igen lever som i en rutchebane. Nogle føler muligvis ikke rigtigt at de er kommet i gang og at livet primært har budt dem nederlag. Men fælles for alle voksne børn af alkoholikere er, at det er ikke for sent!

De fleste voksne børn af alkoholikere har det sværest i 25-45 års alderen og det er ofte her de søger professionel hjælp. Det kan enten være i individuelle forløb, hvor de kan opleve sund kontakt, tilknytning og accept fra et andet voksent menneske samt arbejde med deres personlige, sårbare, sorg- og skamfulde problemstillinger. Eller i mindre grupper, hvor de møder andre voksne børn af alkoholikere med samme problematikker. Andre igen, starter med parterapi eller karrierecoaching og fortsætter evt. senere i individuel psykoterapi. Alkoholbehandleren.dk tilbyder psykoterapi, coaching, mentoring, hjælp, støtte og vejledning inden for alle de nævnte områder og problemstillinger.

Mønstre der kendetegner det voksen barn af alkoholikere

Når du læser nedenstående, så husk at du er hverken syg eller forkert. Der er blot flere træk der går igen, hos dem der er vokset op i dysfunktionelle familier med fx alkohol. Også selv om forældrene ‘kun’ har drukket periodisk og mindre mængder alkohol. Ikke alle voksne børn af alkoholikere har samtlige træk og graderne varierer desuden. Hvis du ønsker det kan du ringe eller rekvirere en gratis test, med en række refleksionsspørgsmål. Du er også velkommen til at læse mere nedenfor.

Voksne børn af alkoholikere kan ofte genkende sig i flere af nedenstående elementer:

– er bange for kritik samt udøver selv nådesløs selvkritik og kritik af andre

– søger opmærksomhed, anerkendelse, billigelse, bekræftelse og accept

– lyver måske, når det ville være lige så nemt at fortælle sandheden

– har svært ved small-talk, overfladiske sociale situationer og søger stærk intimitet

– kan ende op med at elske for meget eller for lidt

– gætter sig ofte til hvad normal/ social adfærd er

– smiler ofte, også når man er kede af det

– kan have svært ved at more sig og slappe af samt tager sig selv for højtideligt

– kan være perfektionistiske og kontrollerende

– er nogle gange meget voksne og andre gange meget barnlige

– er overansvarlige eller over-uansvarlige med tendens til at prokrastinere (udskyde)

– føler sædvanligvis, at de er forkerte eller forskellige fra andre

– har problemer med relationer samt ender ofte med at afvise/ afvisning

– mister sig selv og indgår ofte i relationer med tvangspersonligheder

– kan have problemer med autoriteter

– er ekstremt loyale, selvom at deres loyalitet ikke er fortjent

– bliver ofte behagere og er bange for at blive hånet, svigtet, afvist eller forladt

– har tendens til, alt for længe, at blive i dysfunktionelle relationer/ miljøer

– risikerer selv at blive afhængige eller at gifte sig med en der er det

– søger umiddelbar tilfredsstillelse, i modsætning til vedvarende tilfredshed

– kan let komme til at overhøre deres følelser og fysiske behov

– kan føle et kaotisk indre med mange tanker og stærke følelser

– overreagerer typisk på forandringer, som de ikke har kontrol over

– er anspændte og søger spænding/ krise/ ufred og beklager sig over følgerne

– kan have svært ved at vælge og kommer let i tvivl eller ambivalens

– er muligvis intellektualiserende eller teoretiserende

– kan have tendens til sort/ hvid-tænkning og negativ selvtale

– har af og til en tendens til at låse sig fast på et bestemt handlemønster

– er i tvivl om hvem de selv er, føler sig tomme samt uden kerne og fast identitet

– har evt. udfordringer med selvtillid (ofte høj) og selvværd/ selvfølelse (ofte lav)

– usikre på valg af retning, erhverv eller mission i livet

– kan føle sig ensomme, isolerede og frakoblede fra sig selv og livet

– er bange for at fejle, men saboterer ofte deres egen succes

– er muligvis dårlige til at prioritere deres tid og indsats eller overfokuserede

– kan være impulsive og springe fra opgave/idé til opgave/idé

– har ofte vanskeligt ved at gennemføre en opgave, et projekt, en uddannelse …

– eller gennemfører deres opgaver, løfter, projekter og uddannelse for enhver pris

– har tendens til at påtage sig meget ansvar og ansvar for andre/ andres

– har svært ved bare at være, slappe af, lege og at have det sjovt

– kan have mange bolde i luften og projekter i gang på samme tid

– føler sig måske slidte, stressede eller udbrændte

Voksen barn af alkoholikere og roller i barndommen

Voksne børn af alkoholikere har under deres opvækst en tendens til at få tildelt samt at indtage specielle roller i de dysfunktionelle familiemønstre. Disse roller tjener dels det formål at beskytte sig selv samt at fylde hullerne ud og kompensere for det dysfunktionelle i familien.

De klassiske roller omfatter:

– Syndebukken / Problembarnet / Det sorte får

– Helten / Den perfekte / Succesen

– Den fortabt / Den stille / Drømmeren

– Klovnen / Maskotten

Du kan læse mere om disse roller under menuen Voksen barn.

Voksen barn af alkoholikere og roller i voksenlivet

Da rollerne indlæres tidligt, kan de blive en del af det voksne barns karakter samt følge det voksne barn gennem ungdoms- og voksenlivet. Når det voksne barn af alkoholikeren senere indgår i parforhold og familielignende gruppesammenhæng som fx i forbindelse med studie, arbejde, projekter, teams og fritidsinteresser, kan det forekomme at det voksne barn igen indtager sin tidligt indlærte rolle. Alkoholbehandleren.dk tilbyder derfor psykoterapi, så der kan skabe indsigt omkring disse dynamikker og roller, så du kan blive bevidst handlende og agerende i stedet for reagerende.

Gratis test for voksen barn af alkoholikere

Er du stadig i tvivl om at du er voksen barn af alkoholikere, kan du inden du booker konsultation hos Alkoholbehandleren.dk, rekvirere en VoksenBarnTest© – som kan hjælpe dig med refleksion og afklaring omkring evt. indre-barn og voksenbarn problematikker. VoksenBarnTesten© kan også støtte dig i din forberedelse til de første møder, hvis du søger konsultation hos Alkoholbehandleren.dk. Testen er dog kun for potentielle klienter som er myndige og må ikke benyttes af personer i behandling eller forløb andetsteds.

Voksen barn af alkoholikere og udvikling

Det er aldrig for sent at få det godt

Det er ikke for sent. Ovenstående er ikke en profeti. Du kan bryde dine mønstre, finde dit sande selv, udvikle selvkærlighed, selvaccept og selvkompetence, blive mere hel, træffe sundere valg, skabe mening og få et godt liv. Du kan bryde din isolation, anerkende din sårbarhed og følelser, komme gennem sorgen, lære dit indre barn at kende. Udvikle din indre omsorgsfulde forælder, dæmpe din kritiske stemme, vrede og angst samt blive afklaret i.f.t. dine biologiske forældre og eventuelle voksenfamilie. Hjælpen fås bl.a. gennem:

– psykoterapi med støtte fra værktøjer omkring coaching og mentoring

– personligt udviklingsarbejde, selvrefleksion, mindfulness etc.

– pårørendearbejde, familieterapi og parterapi

Behandlingskoncept for voksne børn af alkoholikere

Psykoterapien, konceptet og prisstrukturen er baseret på at du starter med et klippekort med kun to konsultationer af 1:20 time – de fleste voksne børn af alkoholikere finder at en alm. konsultationstime på 50 min. er for lidt og foretrækker 30 min. ekstra. Ved at starte ud med to konsultationer får du samtidig givet dig selv, terapien og den terapeutiske relation et minimum af en chance, inden at du til beslutter dig for et længere forløb og et større klippekort. Ved klippekort spare du samtidig min. 25%. Da behandlingen er procesorienteret og relationel er du samtidig og efter aftale, velkommen til at tage din partner eller en pårørende med i psykoterapien, for samme pris.

Procedure ved psykoterapi til voksne børn af alkoholikere

Ønsker du som voksen barn af alkoholikere psykoterapi, skal du ringe til Alkoholbehandleren.dk på 61661900. Herefter vil du modtage en mail med registreringsformular og kontonummer. Når registreringsformularen og betaling/ bankkvittering er modtaget, vil Alkoholbehandleren.dk ringe til dig med henblik på din første booking af psykoterapi. Afhængig af din egen parathed og fleksibilitet, vil du typisk kunne få en konsultationstid allerede indenfor en uge.

Du er velkommen som du er og når du er parat!