På linket nedenfor kan du gratis downloade kognitive arbejdsskemaer

til inspiration ved psykoterapi og alkoholbehandling: Kognitive arbejdsskemaer.

Er du i behandling anbefales det at drøfte brugen heraf med din behandler.