Personligt udviklingsarbejde som voksne børn selv kan gøre

Nedenfor finder du generel vejledning og inspiration til arbejdet med voksen-barn problematikken. Løsningen er bl.a., at:

 • at blive afklaret med dig selv og i dit forhold til dine forældre
 • at se dine (biologiske) forældre som redskaber til din eksistens
 • blive din egen omsorgsfulde og kærlige forældre
 • dæmpe din indre kritiske stemme
 • lytte mere til dit hjerte og indre barn samt dets følelser, ønsker og frygt
 • acceptere og elske dig selv inkl. din sårbarhed, ømhed og humor
 • bryde tavsheden, isolationen og facaden
 • være mere åben og ærlig om dig selv og dit indre liv
 • udtrykke din smerte og angst samt at befri dig fra skylden og skammen
 • udtrykke begravede tanker, følelser og minder
 • arbejde med angsten og vreden samt at slippe sorgen fri
 • øge din fokus på dine ressourcer og udviklingsområder
 • udvikle selvkærlighed, selvfølelse, selvværd, selvkompetence, autencitet og identitet
 • udvikle selvkærlighed, selvfølelse, selvværd, selvkompetence, autencitet og identitet
 • arbejde med dine tanke-, problemløsnings-, kommunikations- og adfærdsmønstre
 • være opmærksom på dine projektioner, overføringer og tilknytningsmønstre
 • slække lidt på ansvarligheden og kontrollen
 • vælge de relationer og miljøer der er gode for dig
 • erkende, udtrykke og tage vare på dine ønsker, behov og grænser
 • arbejde med og gradvist tage mere omsorg for dit indre barn
 • åbne op for kærligheden, glæden, letheden og uanstrengtheden
 • reflektere, skrive dagbog, meditere, tegne/ male og lytte til musik
 • udvikle dit eget højere selv, spiritualitet, eksistens, kreativitet og leg

Dine personlige rettigheder som voksen barn af alkoholiker

Der er også støtte at finde gennem dine personlige rettigheder:

– livet skal ikke styres af angst, men af glæde og kærlighed

– det er vigtigt at du er anerkendende og er kærlig mod dig selv

– det er ok at være afslappet, spontan, kåd og pjattet

– livet er ikke ren overlevelse/ arbejde/ pligt og skal have flere tilbud end så

– du må gerne have det nemt, være glad og have det sjovt

– du har ret til at sætte grænser samt at bestemme over dig selv

– du har ret til at bede om det du ønsker, uden at føle skam/ latterliggørelse

– du kan altid afslutte samtaler/ kontakt med andre, når du ønsker det

– du kan godt være vred på nogle, du samtidig elsker, uden at blive forladt

– du har ret til at sige nej til hvad som helst, uden begrundelse/ skam

– du har ret til at sig fra overfor opgaver/ ting du ikke er parat til/ utryg ved

– du har ret til at blive lyttet til samt at blive taget alvorligt

– du har ret til at udtrykke din mening, selvom du er uenig

– du har ret til at ændre mening, sige det og tage ansvaret herfor

– ved du ikke hvad du mener, må du gerne sige dette og vente med at svare

– du har ret til at føle og udtrykke alle dine følelser

– følelser lyver ikke og ingen følelser er forkerte eller forbudte

– du behøver ikke altid at smile, slet ikke når du er vred, ked eller bange

– du er ikke afhængig af andres sympati

– selvom du er plaget af skyldfølelse, så er du sandsynligvis ikke skyldig

– du har ret til at lave fejl samt at fejle

– du kan have det bedre og være sundere end dem omkring dig

– du afgør selv hvornår og hvordan du forholder dig til andres problemer

– du har ret til at udvikle og forandre dig samt at vokse

– du kan altid passe på dig selv, uanset omstændighederne

Andet udviklingsarbejde som voksne børn af alkoholikere kan deltage i

Det er altså ikke for sent. Du kan bryde dine mønstre, roller og vaner, finde dig selv, blive mere hel, træffe sunde valg og få et godt liv. Du kan bryde din isolation, anerkende din sårbarhed/ følelser og lære dit indre barn bedre at kende samt at udvikle din indre omsorgsfulde forælder, dæmpe din kritiske stemme og blive afklaret i.f.t. dine forældre. Hjælpen fås bl.a. også gennem:

– psykoterapi

– gruppeterapi

– pårørendearbejde

Du er ikke alene og der findes hjælp!

Ring 61661900 for booking af psykoterapi.